Make it Happen

Training, coaching & persoonlijke ontwikkeling

Algemene Voorwaarden Make it Happen

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Ik krijg jeuk van onleesbare juridische taal, dus hebben de jurist en ik het simpel gehouden. Als je deelneemt aan een van mijn trainingen of trajecten en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan even contact met me op. Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

  • Ik: Dorit van Cleef en haar bedrijf Make it Happen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70088667, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een traject, consult of training volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
  • Programma: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Algemeen Make it Happen levert diensten op het gebied van training, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Ik behoud me het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Ik behoud me het recht voor om op elk moment de inhoud van mijn website www.make-it-happen.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Ik streef naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.make-it-happen.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Aanbod Ik doe een aanbod op de website, persoonlijk en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Trajecten, trainingen en consulten Je kunt tegen betaling een (online) traject, training of consult bij me doen. Toegang hiertoe is persoonlijk. Dus je mag de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Je kunt pas na betaling deelnemen aan een traject, training of consult. Je moet een internetverbinding hebben om het online traject te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt. Het traject, consult of training kan gevolgd worden op de momenten die wij zijn overeengekomen. Jij en ik spreken samen de data af. Over het algemeen krijg je uit een training- of coaching programma net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert.

Vergoeding en betaling Betaling moet gedaan zijn voordat het consult, traject of training plaats heeft. Make it Happen; NL25KNAB0256852545. Ik e-mail je de factuur.

Aansprakelijkheid Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden consult, traject of training. Je hebt de keuze om de opgedane kennis en inzichten wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis en inzichten toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou. Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Auteursrechten Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Make it Happen” informatie en/of tekst van de website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom van deze materialen liggen bij “Make it Happen”.

Privacyverklaring

Via www.make-it-happen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik verwerk en beveilig je persoonsgegevens zorgvuldig, want dat vind ik belangrijk. Bij de verwerking houd ik me aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat ik: -duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk, via deze privacyverklaring.-mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden -je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist -passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen -je recht respecteer om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan om dit goed te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-7-2022.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van mijn dienst laat je bepaalde gegevens bij me achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat je ze aan mij verstrekt om te verwerken.

Ik gebruik deze gegevens voor de doelen die ik noem in deze privacyverklaring:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum

Afhandelen bestelling Wanneer je bij mij een bestelling plaatst, maak ik voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Als dat nodig is voor een goede afhandeling kan ik je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Betalingen via mijn site lopen via Mollie.

Reclame Ik kan je, naast de informatie op mijn website, op de hoogte brengen van mijn nieuwe producten en diensten: per e-mail, via social media.

Contactformulier en nieuwsbrief Ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden tips geef en informeer over mijn producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als je een contactformulier op de website invult, of me een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je me toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op mijn site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens zoals jij hebt ingesteld.

Beveiliging Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Ik raad je aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat je van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens Voor vragen over mijn privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met me opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hopelijk is alles zo duidelijk. Zo niet, laat het dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@make-it-happen.nl.

Ik hoop je binnenkort te zien!

Dorit

www.make-it-happen.nl – Dorit van Cleef – info@make-it-happen.nl
Bedrijfsgegevens: Make it Happen– Dr de Bruijnestraat 15 – 2351 PA Leiderdorp
KvK 70088667 – BTW NL001984353B51

Make it Happen draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders